ผลงานที่ 002

โครงการหมู่บ้าน ลัดดารมย์ วงแหวนสาทร

แปลง E07