ผลงานที่ 003

โครงการหมู่บ้าน ลัดดารมย์ วงแหวนสาทร

แปลง E08