เกี่ยวกับเรา

บริษัท เนรมิตสวน จำกัด หรือ Nermit Suan CO.,Ltd. เป็นบริษัทออกแบบจัดสวนภายใน และภายนอกอาคาร จัดสวนให้แก่โครงการหมู่บ้านจัดสรร บริการดูแลปรับปรุงสวน ให้บริการเช่าต้นไม้ประดับภายในอาคาร และจัดแต่งต้นไม้สำหรับงานนิทรรศการ โดยใช้บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านการออกแบบและจัดภูมิทัศน์ โดยเฉพาะรวมไปถึทีมงานที่มีคุณภาพที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปี ในการดำเนินธุรกิจนี้ บริษัท เนรมิตสวน จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและบริษัทเอกชนทั่วไปในการดำเนินการจัด และดูแลสวนอีกด้วย