ฺบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 บริการเปลี่ยนต้นไม้ภายในอาคาร บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หมายเหตุ : กระถางต้นไม้เจ้าของอาคารเป็นผู้จัดหา