ผลงานที่ 009 บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริการจัดสวน ดูแลสวนบริเวณชั้นดาดฟ้า และเปลี่ยนต้นไม้ภายใน อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้