ผลงานที่ 023 โครงการหมู่บ้าน Victoria Garden

โครงการหมู่บ้าน Victoria Garden Motor Way

บางประกง  ขนาดพื้นที่ 50 - 60 ตรว. งบประมาณ 25,000 บาท