ผลงานที่ 030

งานจัดสวน โดยใช่วัสดุ และต้นไม้เดิมของลูกค้า