ผลงานที่ 031  บริษัท แม่น้ำ สแตลเลสสตีล จำกัด (มหาชน)

บริษัทแม่น้ำสแตลเลสสตีล จำกัด (มหาชน)

อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ